smírčí řízení

Mediace je strukturovaný dobrovolný proces pro konstruktivní urovnání konfliktů, ve kterém nezávislé „všechny strany“ třetí strany doprovázejí strany konfliktu v procesu jejich řešení. Sporné strany, známé také jako mediány, se snaží dosáhnout společné dohody, která odpovídá jejich potřebám a zájmům.
Nestranná třetí strana (mediátor nebo tým mediátorů ve společné mediaci) nepřijímá žádná vlastní rozhodnutí týkající se konfliktu, nese však pouze odpovědnost za postup. Zda a v jaké formě sám mediátor navrhuje obsah se liší v závislosti na orientaci mediace.

  • Poradenství a školení pro zákaznické týmy
  • Implementace mediačních služeb ve sporech prostřednictvím outsourcingu