správa hotovosti

Objednávka k platbě (OTC nebo O2C) označuje proces, který společnost provádí od objednávky k platbě. Tento proces je velmi složitý a dílčí kroky jsou obvykle individuálně definovány v rámci společnosti.

Podporujeme Vás v:

  • Optimalizace procesů a postupů ve společnosti
  • Optimalizace procesů upomínání
  • Implementovat standardizované strategie řešení problémů pro stížnosti a spory zákazníků
  • Návrh strategie sběru specifické pro zákazníka
  • Vzdělávání a školení zákaznického týmu
  • Denní podpora podnikání prostřednictvím outsourcingu v našem týmu