řízení změn

Řízení změn (CM) lze použít k shrnutí všech úkolů, opatření a činností, které mají přinést komplexní, mezirezortní a dalekosáhlou změnu - implementovat nové strategie, struktury, systémy, procesy nebo chování - v organizaci

  • Poradenské služby a podpora procesů outsourcingu
  • Implementace úspěšných procesů
  • Vytvoření a školení nového týmu