správa reklamací

Správa pohledávek je podle (nyní nahrazované) normy DIN 69905: 1997 „monitorování a hodnocení odchylek nebo změn a jejich ekonomických důsledků za účelem stanovení a vymáhání pohledávek“.
V projektovém podnikání je správa škod součástí nástrojů klienta i dodavatele. Cílem je vzájemně vyjasnit obchodní důsledky nepředvídatelných událostí v průběhu projektu, kdy byla smlouva uzavřena.

  • Poradenské služby při přípravě reklamací
  • Strategické plánování pohledávek
  • Školení a vzdělávání zákaznických týmů
  • Implementace, příprava a vymáhání pohledávek prostřednictvím outsourcingu